โต๊ะหินกลม 8 ที่นั่ง ชิฟฟอล เก้าอี้ ริชชี่

รายละเอียด

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.8 m 40,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 2.0 m 55,000

เลือกเก้าอี้ ริชชี่

โต๊ะ 1.8 m เก้าอี้ริชชี่ 8 ตัว ราคา  75,990

โต๊ะ 2 m เก้าอี้ริชชี่ 10 ตัว ราคา   102,150