โต๊ะหินกลม8 ที่นั่ง ชิฟฟอลเรนเวียร์

โต๊ะหินกลม8 ที่นั่ง ชิฟฟอลเรนเวียร์
โต๊ะอาหารกลมชนาด 1.3 m 21,000.-

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.5 m 23,000.-
โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.8 m 40,000.-
โต๊ะอาหารกลมขนาด 2.0 m 55,000.-
เก้าอี้เรนเวีย 4,290.-
โต๊ะอาหาร 1.8 m เก้าอี้8ตัว  72,320.-
โต๊ะอาหาร 2 m เก้าอี้ 10 ตัว  97,900.-

THE RICH 4289
โชว์รูม เดอะพาสิโอกาญจนาภิเษก

ห้อง w11 ทางเข้า พลาซ่า
เบอร์โทร: 02 1113974
มือถือ: 0614289391
Id Line: @therich4289

รายละเอียด

โต๊ะหินกลม8 ที่นั่ง ชิฟฟอลเรนเวียร์
โต๊ะอาหารกลมชนาด 1.3 m 21,000.-

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.5 m 23,000.-
โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.8 m 40,000.-
โต๊ะอาหารกลมขนาด 2.0 m 55,000.-
เก้าอี้เรนเวีย 4,290.-
โต๊ะอาหาร 1.8 m เก้าอี้8ตัว  72,320.-
โต๊ะอาหาร 2 m เก้าอี้ 10 ตัว  97,900.-

THE RICH 4289
โชว์รูม เดอะพาสิโอกาญจนาภิเษก

ห้อง w11 ทางเข้า พลาซ่า
เบอร์โทร: 02 1113974
มือถือ: 0614289391
Id Line: @therich4289