โต๊ะหินกลม8 ที่นั่ง ชิฟฟอลเรนเวียร์

รายละเอียด

โต๊ะอาหารกลมชนาด 1.3 m 21,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.5 m 23,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 1.8 m 40,000

โต๊ะอาหารกลมขนาด 2.0 m 55,000

เก้าอี้เรนเวีย 4,290

โต๊ะอาหาร 1.8 m เก้าอี้8ตัว  72,320

โต๊ะอาหาร 2 m เก้าอี้ 10 ตัว  97,900