โต๊ะอาหารหินเหลี่ยม ออกัส

โต๊ะหินเหลี่ยม รุ่นออกัส
ขนาด 240*120*75 cm ราคา 55,000.-
ขนาด 200*100*75 cm ราคา 28,000.-
ขนาด 180*100*75  cm ราคา 21,000.-
เก้าอี้ ริชชี่ เลือกสี และวัสดุได้
หนังเทียม                        4,990.-
หนังแท้ ผิวสัมผัส             10,990.-
หนังแท้ อิตาลีผิวสัมผัส      14,990.-
หนังแท้ อิตาลี ทั้งตัว         19,990.-

รายละเอียด

โต๊ะหินเหลี่ยม รุ่นออกัส
ขนาด 240*120*75 cm ราคา 55,000.-
ขนาด 200*100*75 cm ราคา 28,000.-
ขนาด 180*100*75  cm ราคา 21,000.-
เก้าอี้ ริชชี่ เลือกสี และวัสดุได้
หนังเทียม                        4,990.-
หนังแท้ ผิวสัมผัส             10,990.-
หนังแท้ อิตาลีผิวสัมผัส      14,990.-
หนังแท้ อิตาลี ทั้งตัว         19,990.-